Hunajayhtymä panostaa myös työsuojeluun

Hunajayhtymä on toteuttanut yritykselle ensimmäisen työsuojelun toimintaohjelman. Työsuojelun toimintaohjelma on työnantajan lakisääteinen toimenpide, jonka tarkoituksena on edistää turvallisuutta ja terveellisyyttä Hunajayhtymällä. Toimintaohjelma täydentää Hunajayhtymän työterveyden toimintasuunnitelmaa ja tukee yrityksen kehittämissuunnitelmia. Työsuojelun toimintaohjelma sisältää ohjaa myös säännöllisesti päivitettävää listausta työn vaarojen arvioimisesta ja riskien hallinnasta Hunajayhtymällä.

Hunajayhtymän tavoitteena on tukea monin eri tavoin työntekijöidensä pitkiä työuria ja työssä jaksamista sekä minimoida mahdolliset vaaratilanteisiin johtavat työturvallisuuden epäkohdat. Hunajayhtymän ensimmäinen työsuojelun toimintaohjelma on koottu vastaamaan myös henkilökunnan sisäisen ymmärryksen kasvattamiseen lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten kasvettua.

Hunajayhtymän toimitusjohtaja Aapo Savo ja brändi- ja markkinointijohtaja Gidde Lönnmark ovat työstäneet työsuojelun toimintaohjelmaa vastaamaan nykypäivän tarpeita.

Vastuullisena työnantajana Hunajayhtymä haluaa panostaa työturvallisuuden ja työterveyden edistyksellisyyteen. Työnantajan tehtävänä on valistaa työntekijöitä olemassa olevista kehityskohteista ja vallitsevista riskeistä, jotta työntekijä kykenee suhtautumaan niihin riittävällä vakavuudella ja tarkkuudella. Työsuojelun toimintaohjelma antaa työnantajalle välineitä työsuojelun parantamiseen ja työntekijöille mahdollisuuden kehittämään omaa työtään ja työssä jaksamista.

Hunajayhtymän toiminta on ollut melko pienen työturvallisuusriskin toimintaa ja tapaturmia sekä onnettomuuksia on onnistuttu välttämään tehokkaasti. Yrityksen johto on sitoutunut kahden vuoden välein työterveyssuunnitelman yhteydessä toteutettavaan raportointiin sekä työsuojeluohjelman kehittämiseen.

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top