Hunajakuljetukset tehdään jatkossa vastuullisella polttoaineella

Hunajayhtymä on Auramaa-kuljetusyhtiön pitkäaikainen asiakas. Kaukokiidon brändin alla toteutettavat kuljetukset toteutetaan jatkossa vastuullisemmalla polttoaineella yrityksen uuden BIO-tuotteen avulla. Uusiutuva diesel valmistetaan 100 % uusiokäytettävistä raaka-aineista kuten jätteistä. Palvelun avulla kuljetusten hiilijalanjälki pienenee jopa 90 %, mikä pienentää tuotteen ilmastovaikutusta.

Päästövähennystavoitteiden onnistumista seurataan säännöllisesti päästöraportoinnin avulla.

Hunajayhtymä haluaa vähentää yrityksensä organisaatiohiilijalanjälkeä pienentämällä rahtikuljetuksien päästöjä (Scope3). Vähennys toteutetaan Kaukokiito BIO -tuotteen avulla, jossa Kaukokiito tankkaa asiakkaan kuljetusten edellyttämän polttoainemäärän fossiilisen dieselin sijasta uusiutuvalla dieselillä. Tällä Hunajayhtymä saavuttaa noin 90 % säästön kuljetusten päästöistä.

Uusiutuvaan polttoaineeseen siirtyminen on osa Hunajayhtymän vastuullisuustyötä ja Ekokompassi-ympäristösertifikaatin kehityshankkeita.

 

WTW Well-to-wheel (öljylähteeltä kuljetuksen vastaanottajalle) on kokonaispäästö, jossa on laskettu WTT ja TTW yhteensä (WTT = Well-to-tank päästöt, jotka syntyvät jo ennen polttoaineen jakelupistettä. TTW Tank-to-wheel päästöt, jotka syntyvät kuljetuksessa tankkauspisteeltä eteenpäin)

 

 

 

Shopping Cart
Scroll to Top