Hunajayhtymä on aloittanut Ekokompassi-hankkeen

Hunajayhtymällä on halu kehittää liiketoimintaansa entistäkin vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. Luonnontuotteen valmistus ja pakkaaminen on lähtökohtaisesti hyvin ympäristöystävällistä, mutta toiminnan ympäristövaikutuksia halutaan selvittää yhä tarkemmin. Hunajayhtymä on aloittanut Ekokompassi-sertifikaattiin tähtäävän ympäristöjärjestelmän rakentamisen tänä kesänä.

 

Ekokompassi on ympäristöjohtamisen järjestelmä, joka on kehitetty kansainvälisen ISO 14001-standardin pohjalta erityisesti pk-yritysten tarpeisiin. Ekokompassi keskittyy konkreettiseen tekemiseen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseen seuraavien kolmen vuoden aikana. Ekokompassi kartoittaa yrityksen toimintaa kokonaisvaltaisesti materiaaleista henkilöstöön, jätehuollosta kemikaaleihin ja viestinnästä luonnon monimuotoisuuteen.

Hunajan hiilijalanjälki on tutkitusti erittäin matala, mutta Hunajayhtymällä uskotaan, että hyvistäkin toimintatavoista löydetään vielä jotain petrattavaa.

”Olemme jo pitkään toimineet esimerkiksi lämmityksen ja pakkausmateriaalien osalta pääosin kierrätysteemalla. Tuotantotilat lämmitetään paikallisen Charmia-keittiöiden ylijäämähakkeella ja käyttösähkössämme on mukana uusiutuvaa energiaa. Hunajan pakkaamiseen sen sijaan etsimme kuumeisesti uusia materiaaliratkaisuja, jotka mahdollistaisivat hieman haastavammankin elintarvikkeen purkittamisen ja pullottamisen”, kommentoi Ekokompassin hankevastaavana Hunajayhtymällä toimiva Kirsi Lönnmark.

Ekokompassi sisältää 11 kehittämiskohdetta, joista yritys valitsee itselleen sopivimmat ja merkityksellisimmät sektorit. Valittuja osa-alueita arvioidaan ja päivitetään kolmen vuoden välein, joten toimenpiteet keskittyvät aina yrityksen toiminnan avaintekoihin. Ympäristöohjelman ensimmäisessä vaiheessa Hunajayhtymä valitsi suurennuslasin alle viestinnän ja vaikuttamisen.

Ekokompassin sertifikaatissa käydään läpi yrityksen ympäristövaikutuksia useamman sektorin osalta.

”Ekokompassin aloittaminen osui sopivasti päällekkäin brändiuudistuksemme kanssa. Olemme uuden brändi-ilmeen kautta nostamassa kaiken toimintamme kärkeen vihreitä teemoja, hunajan luontohyötyjä ja mehiläisten positiiviset ympäristövaikutukset.  Oli luonnollista keskittää voimavarat Ekokompassin osalta myös samoihin aihepiireihin ja saada aiheille toisistaan synergiaa”, perustelee Lönnmark.

Ekokompassin ympäristöohjelman myötä tavoitteista johdetuiksi toimenpiteiksi on kirjattu Hunajayhtymällä ainakin viestintä hunajapurkkien kierrätyksestä, mahdolliset pölyttäjätutkimukset ja -hankkeet sekä vaikuttajamarkkinointi ympäristön näkökulmasta. Hunajayhtymän tavoitteena on olla Ekokompassi-sertifioitu yritys vuoden 2022 alusta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitys 07/22: Hunajayhtymälle on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti. Lue lisää

Shopping Cart
Scroll to Top