Hunajayhtymälle on myönnetty Ekokompassi-sertifikaatti

Hunajayhtymä aloitti viime vuonna ympäristövastuullisuustyön Ekokompassi-hankkeessa. Yrityksen ympäristövastuuta konkretisoivan Ekokompassin myötä Hunajayhtymä on allekirjoittanut uuden ympäristölupauksen ja listannut useita tavoitteita ja toimenpiteitä toimintansa ympäristöystävällisyyden edistämiseksi. Hunajayhtymällä on nyt ainoana suomalaisena toimijana alallaan sekä laatuvarmennus että ympäristösertifikaatti.

Ekokompassi on käytännönläheinen organisaatioiden ympäristö- järjestelmään tehty työkalu, jonka avulla tunnistetaan, vähennetään ja seurataan organisaation ympäristövaikutuksia. Ekokompassi-sertifikaatti näyttää toteen yritysten konkreettiset ympäristötavoitteet. Sertifikaatin vaatimusten täyttymiseksi yrityksen tulee esittää toteen aidosti vaikuttavia ympäristötekoja, joilla on tavoitteet, aikataulut ja seuranta. Hunajayhtymän toimenpiteet keskittyvät jätehuollon ja kierrätyksen tehostamiseen, ympäristöviestintään sekä kuluttajavalistukseen.

Ekokompassi-sertifiointi on osa ympäristöjärjestelmää, joka on kehitetty kansainvälisen ISO14001-standardin pohjalta sopimaan kaikille pk-yrityksille. Järjestelmän omistaa Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö, Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ekokompassi-sertifikaatti myönnettiin Hunajayhtymälle heinäkuussa 2022 ja se auditoidaan kolmen vuoden välein.

 

Miksi Hunajayhtymä haki ympäristöserfikaattia?

 

Ekokompassi nojaa vahvasti Hunajayhtymän strategiaan ja sloganin mukaiseen Aidon hyvän tekemiseen. Jälleenmyyjien ja päivittäistavarakaupan laatuvaatimukset kiristyvät jatkuvasti myös vihreän vastuullisuuden osalta ja toiminnan läpinäkyvyys on tulevaisuudessa yhä tärkeämpää myös ympäristövaikutusten osalta.

Nainen juo hunajaa laiturilla
Ekokompassi-sertifiointi konkretisoi Hunajayhtymän ympäristötavoitteet. Yksi esimerkki toimenpiteistä on Aidon hyvän tekijä -kilpailusarja, jossa palkitaan neljästi vuodessa ympäristöystävällisiä kuluttajia.

Ekokompassi valikoitui Hunajayhtymän ympäristösertifikaatiksi suhteellisen kevyen hallinnoitavuutensa ansiosta. Jotkin teollisuuteen suunnatuista ympäristöohjelmista ovat meille, luonnontuotteen parissa työskentelevälle pienelle yritykselle liian teknisiä ja raskaita. Haluamme tuoda kaikin tavoin esiin kuluttajille tuotteemme positiivista ympäristövaikutusta ja erottautua myös kilpailijoista kertomalla aidoista panostuksistamme tärkeisiin kohteisiin”, taustoittaa Hunajayhtymän ympäristövastaava Gidde Lönnmark.

Ympäristösertifikaatin myöntämistä edelsi perusteellinen toiminnan auditointi ja kymmenen kohdan kriteeristö.  Hunajan pienestä hiilijalanjäljestä ja Hunajayhtymän toiminnan luonnollisuudesta huolimatta hanke ei ollut täysin läpihuutojuttu.

Jo Ekokompassia edeltänyt rakennusvaihe on tuonut toimintaamme mitattavia tavoitteita ja konkreettisia muutoksia. Olemme tehneet seikkaperäisen jätehuoltosuunnitelman ja päivittäneet jätehuoltoa ajan tasalle. Suurin toimenpide on jätevesijärjestelmän uusiminen, johon tulemme ammattilaisten kanssa panostamaan merkittävillä investoinneilla. Myös kaikki hankkeesta syntyvä johdonmukainen sisältö ympäristö- ja vastuullisuusviestintäämme on todella arvokasta”, kertoo Lönnmark, joka vastaa myös Hunajayhtymän markkinointiviestinnästä.

 

Hunajayhtymän ympäristölupaus

 

Hunajayhtymän koko toiminta perustuu ympäristöystävälliseen luonnontuotteeseen, jonka valmistus edistää luonnon monimuotoisuutta. Tuotteidemme avulla annamme kuluttajille ja elintarvikealan toimijoille mahdollisuuden pelastaa palan maailmaa Hunajayhtymän aidolla, pienyrittäjältä kerätyllä kotimaisella hunajalla, joka on purkitettu laatuvarmennetusti Loimaalla.

1. Ympäristötietoisuuden kasvattaminen

Hunajayhtymä panostaa kotimaisen hunajan kulutuksen kasvattamiseen ja mehiläisten tuottaman pölytyshyödyn moninkertaistamiseen. Nostamme kaikessa viestinnässämme, markkinoinnissa ja pakkauksissamme esiin hunajan positiivisia ympäristövaikutuksia ja lisäämme kuluttajien tietoisuutta mehiläisten merkityksestä luonnon ekosysteemissä.

2. Toimimme kotimaisen mehiläisen äänitorvena

Johdamme aktiivisesti ympäristökeskustelua alan toimijoiden keskuudessa ja kerromme tavoitteistamme läpinäkyvästi ja avoimesti eri foorumeilla.

3. Ylitämme alan ympäristönormit

Noudatamme ainoana alalla laatuvarmennusjärjestelmää, jossa kaikki prosessimme on kirjattuna. Sertifikaattien säännöllinen auditointi takaa valvonnan myös ympäristöä mahdollisesti kuormittaville toimenpiteille tuotannossamme.

4. Vihreät arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme

Etsimme aktiivisesti ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuita, kannustamme kierrätykseen ja pakkausten monipuoliseen jatkokäyttöön ja tuemme kumppaneitamme vastuullisten sekä ympäristöystävällisten hankkeiden toteuttamisessa.

 

 

 

 

Shopping Cart
Vieritä ylös