Hunajayhtymä on nyt virallisesti FSSC 22000- laatusertifioitu yritys

Hunajayhtymä on toimialansa ainoa yritys, joka noudattaa kaikessa hunajan pakkaamisessa kansainvälistä elintarviketurvallisuuden johtamisjärjestelmän laatustandardia. Aikaisemmin ISO 22000:2018 laatustandardia noudattanut Hunajayhtymä on panostanut laaduntarkkailuun ja yritysjohtamiseen viime vuosina merkittävästi. Työn tuloksena Hunajayhtymä on nyt auditoitu astetta vaativamman standardin FSSC 22000 mukaiseksi yritykseksi.

Hunajayhtymän hunajalla on ainoana alalla laatustandardijärjestelmä, jossa jokainen hunajan tuotantoon ja pakkaamiseen liittyvä prosessi noudattaa aina samaa kaavaa. Tämä varmistaa asiakkaalle, että jokainen Hunajayhtymän hunajatuote on tasalaatuinen ja maukas sekä kattavasti tutkittu. Hunajayhtymä on kuulunut laatusertifikaatin piiriin keväästä 2020 ja luonnollisena osana yrityksen elintarviketurvallisuuspolitiikan kehitystyötä sertifikaattia on nyt korotettu seuraavalle tasolle.

Todistus Hunajayhtymän FSSC auditoinnin onnistumisesta

 

Elintarviketurvallisuuteen panostaminen on Hunajayhtymän strateginen päätös

 

Laatuvarmennuksen sertifikaatti mahdollistaa Hunajayhtymälle kyvyn tuottaa johdonmukaisesti turvallisia elintarvikkeita, jotka täyttävät korkeat asiakkaiden, lakien ja viranomaisten vaatimukset. Sertifikaatti tuo yritykselle uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä toimintaprosesseihin, mutta kuluttajalle se viestii yrityksen vastuullisuudesta ja antaa konkreettisen todisteen muun muassa hunajan alkuperästä ja aidosta luonnonmukaisuudesta. Korotetun laatustandardin myötä Hunajayhtymä keskittyy aikaisempaakin enemmän tuotanto-olosuhteiden vaiheiden kirjaamiseen, jäljitettävyyteen ja henkilöstön koulutukseen.

Nyt myönnetyn FSSC 22000 sertifikaatin edellytyksenä on ollut ulkopuolisen auditoijan laajamittainen tutustuminen yrityksen toimintaan. Mahdolliset auditoinnissa ilmenneet poikkeamat on korjattava pikaisella aikataululla, jonka jälkeen yritys saa sertifikaatin käyttöönsä kolmeksi vuodeksi. Järjestelmää valvotaan kuitenkin tälläkin välillä säännöllisesti vuosittain sekä ennalta ilmoitetusti että pistokäynnein.

Hunajayhtymän laatupäällikkönä toimii toimitusjohtaja Aapo Savo. Viikoittaiset kirjaukset, analyysit ja raportointijärjestelmän ylläpito ovat tuoneet toimitusjohtajan työhön lisää uutta opeteltavaa.

Kaikki toiminta etiketeistä siivousvälineisiin on tarkkailun alla

 

Uuden FSSC 22000 sertifikaatin toimesta Hunajayhtymän prosessit on tutkittu yksityiskohtaisesti aina hunajan alkuperästä päivittäistavarakauppojen toimituksiin asti. Suomessa elintarviketurvallisuus on korkealla tasolla ja laadunvarmennus sertifikaatin noudattaminen on monelle kaupparyhmittymälle tai elintarviketeollisuuden yritykselle alihankkijoiden ehdoton vaatimus. Laatuvarmennussertifikaatti on pitkälti oman työn kirjaamista ja prosessien todentamista, jonka ansiosta lopputuotteen puhtaus ja aitous on helppo selvittää. Hunajayhtymä edellyttää esimerkiksi hunajan toimituksissa aina standardoituja astioita ja pakkauksia, eikä raaka-ainetta käsitellä missään vaiheessa asetusten vastaisesti. Koneiden ja laitteiden huollot, lämpötilat, siivouslistat sekä pesuaineet ovat aina kirjattuina standardin edellyttämällä tavalla järjestelmiin ajantasaisesti.

Tiesitkö, että osana laadunvarmennusta olemme avanneet kuluttajapalautteille uuden kanavan? Voit jättää palautteen ja kysymyksen koskien toimintaamme ja tuotteitamme täällä.

 

Hunajayhtymä haluaa kiittää koko henkilöstöään ja auditointiin osallistuneita henkilöitä tärkeästä työstä suomalaisen elintarviketurvallisuuden eteen.

Shopping Cart
Scroll to Top