CO2e–MERKKI KERTOO ILMASTOVAIKUTUKSISTA

MarjatCO2e610

Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta. CO2e-merkki ilmaisee ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrän tuotteen tuotantoketjussa pellolta kaupan varastoon.

 

Ruoan matka alkutuotannosta kaupan varastoon:

Alkutuotanto

Raaka-aineiden kuten kauran, vehnän, sokerijuurikkaan ja rypsin viljely tai maidon, lihan ja hunajan tuotanto muodostaa suurimman osan elintarvikkeiden hiilidioksidipäästöistä. Alkutuotannon päästöjä syntyy mm. kylvöstä, lannoituksesta, kuivaamisesta, eläinten ruokinnasta ja koneiden käytöstä tiloilla.

Valmistus

Valmistusvaiheessa päästöjä syntyy elintarvikkeen prosessoinnissa raaka-aineista tuotteeksi.

Pakkaus

Pakkausvaiheen päästöt syntyvät pakkausmateriaaleista, pakkauksen valmistamisesta ja kuljetuksista tehtaalle.

Jakelu

Jakelun päästöt syntyvät raaka-aineiden kuljetuksista tehtaalle ja valmiiden tuotteiden kuljetuksesta kaupan varastoon.