Hunajayhtymän yritysstrategia

TAVOITE

Hunajayhtymä on kasvava, kansainvälinen ja taloudellisesti kannattava yritys, jonka läpinäkyvässä liiketoiminnassa korostuu eettisyys ja vastuu ympäristöstä. Yrityksen liikevaihto kaksinkertaistuu seuraavan kymmenen vuoden aikana.

STRATEGIA

Hunajayhtymän raaka-ainehankinta perustuu ammattimaisesti toimivien mehiläishoitajien SOPIMUSTUOTANTOON sekä tytäryhtiön hunajan OMATUOTANTOON. Hunajayhtymän liiketoiminta rakentuu monipuoliseen hunajavalikoimaan sekä päivittäistavarakaupan ja elintarviketeollisuuden laadukkaaseen palveluun. Kasvua ja kannattavuutta haetaan hunajan tuotteistamisella, kärkituotteiden brändäämisellä sekä viemällä maailman pohjoisimman hunajantuotantomaan tuotteita ulkomaisille niche-markkinoille.

PERIAATTEET

Yrityksen sopimustuottajia tuetaan kasvattamaan hunajantuotantoaan ripeästi ja kannattavasti räätälöidyillä investointi- ja maksusuunnitelmilla. Sopimustuottajille järjestetään tarvittaessa myös ammattitaitoa kohentavaa koulutusta ja tiedotusta. Erityistä huomiota kiinnitetään hunajatilityksien täsmälliseen maksuaikaan, joka on tärkein luotettavuuden mittari tuottajien keskuudessa.

Hunajan omatuotanto nostetaan nopeasti 40–50 tonnin vuosivolyymiin, minkä jälkeen tuotannon määrällä turvataan hunajanmyynnin kasvu ja riittävän puskurivaraston ylläpitäminen.

Yrityksellä on vastuullinen ja läpinäkyvä hunajanhankintaketju, josta myös viestitään kuluttajille muun muassa jäljitettävyyspalvelun avulla. Hunajayhtymän brändi rakentuu vahvasti suomalaisen hunajan makuun, laatuun ja alkuperään.

Hunajayhtymä tekee myös uutterasti työtä suomalaisen ammattimaisen hunajantuotannon olosuhteiden parantamiseksi ylläpitämällä hyviä yhteiskunnallisia suhteita suomalaisiin päättäjiin ja virkakuntaan.