Mehiläispölytys

Mehiläiset ovat erityisen tehokkaita luonnon- ja viljelykasvien pölyttäjiä, jotka auttavat kasvien lisääntymistä ja parantavat sadon määrää ja laatua. Erityisesti hedelmäpuut ja marjapensaat sekä luonnonmarjat hyötyvät pölytyksestä, joka välillisesti vaikuttaa myös niiden satoa ravintonaan käyttäviin eläimiin ja lintuihin. Mehiläisten pölytystyön arvon on arvioitu olevan Suomessa 60 milj. euroa, mikä on moninkertainen hunajasadon arvoon verrattuna. (Lehtonen, T. 2012. Mehiläispölytyksen taloudellinen arvo suomalaisten viljelykasvien ja luonnonmarjojen sadontuotannossa. Helsingin yliopisto.)


mehi_polyttaa

Mehiläistarhaus edistää suomalaisen luonnon monimuotoisuutta ja hyvinvointia. Käyttämällä suomalaista hunajaa tuet myös suomalaisten mehiläisten tekemää pölytystyötä! Suomalainen Kukkaishunaja sopii luonnolle!

TIESITKÖ: Mehiläinen osaa suunnistaa pesäänsä korkeintaan viiden kilometrin päästä, eli sitä pidempi ei matka pesältä mesilähteille saa olla. Suotavaa olisi, että riittävästi kukkia olisi alle kolmen kilometrin etäisyydellä pesästä. Kukissa vierailleessaan mehiläiset paitsi keräävät ravintoa, myös pölyttävät kasveja. Tehokkaan pölytyksen seurauksena hedelmien, marjojen ja siementen lukumäärä lisääntyy ja koko kasvaa. Hedelmistä ja marjoista tulee mehevämpiä ja suurempia, lisäksi ne kypsyvät nopeammin ja tasaisemmin kuin ilman mehiläisten apua. Sijoittamalla pesät sopivasti saa paljon sekä hunajaa että tavallista enemmän marjoja ja hedelmiä: mehiläispölytys lisää marja- ja hedelmäsatoa jopa neljänneksen.